BbTALKIN’ سیستم ارتباطی ضد آب

 

BbTALKIN  سیستم ارتباط بی سیم بلوتوث برای ورزشکاران، دانش آموزان و مربیان در سراسر جهان است.

این تکنولوژی منحنی یادگیری را دو برابر در ورزش های آب و زمستانی افزایش می دهد.

یک کمک مربی واقعی که به مربی اجازه می دهد به راحتی ارتباط را با دانش آموز فراهم خواهد کرد .

این سیستم برای ورزشکاران مبتدی و حرفه ای ، دارای مزایای ارتباطی استثنایی است.

فاصله ارتباطی 1 مایل (1600 متر) .

دانش آموز بلافاصله بازخورد مربی را دریافت خواهد کرد که و به آنها اجازه می دهد تا بلافاصله این توصیه ها را انجام دهند.

گروه های تفریحی می توانند به وضوح با یکدیگر درمورد ایمنی و آگاهی گروه صحبت کنند. محصولات ضد باد و لغو نویز می باشند.