دستورالعمل ها

دستورالعمل های واحد پیشرفته

بروز رسانی سیستم عامل برای واحد پیشرفته

دستورالعمل BbCAM – برنامه ضبط زنده

دستور العمل های کلاه موج سواری (B01HR)، کلاه بیسبال (B01CR)، هدست ورزشی (B01R)

دستور العمل های هدست کلاه ایمنی (B02R, B03R, B02G)

تعمیر میکروفون و اسپیکر (SD-MIC، SD-SPK)

دستورالعمل BbSpeaker

دستورالعمل های BbRadio

Main Unit یا Master Unit

(Any Old Style Unit from 2015 through March 2018)

دستورالعمل های کلاه هدست

B10R